Grodziska Spółka Wodna

Grodzisk Mazowiecki

Gminna Spółka Wodna                            Godziny pracy:
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kościuszki 32 A                                   Wtorek 9.00 - 13.00
05-825 Grodzisk Mazowiecki                   Czwartek 9.00 - 13.00


 

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja oraz nowy załącznik nr. 4 dotyczący zamówienia nowej koparko - ładowarki

 

Odpowiedzi nr. 1 - pobierz plik

Odpowiedzi nr. 2 - pobierz plik

Odpowiedzi nr. 3 - pobierz plik

Odpowiedzi nr. 4 - pobierz plik

Odpowiedzi nr. 5 - pobierz plik

Modyfikacja - pobierz plik

Nowy załącznik nr. 4 - pobierz plik

 

 

 

 

 

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki dla Gminnej Spółki Wodnej w Grodzisku Mazowieckim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy BZP Numer ogłoszenia: 467476 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu: pobierz plik

SIWZ: pobierz plik